Målet er naturligvis at søge indflydelse på de afgørelser som myndighederne træffer, og præge dem i en grønnere retning. Det kan ske ved at påpege uhensigtsmæssigheder eller deciderede uoverensstemmelser med naturinteresser, eller ved simpelthen at bidrage med konkrete ideer og tiltag, der kan skærpe og berige høringsmaterialet.

Med andre ord forsøger DN Fanø i udgangspunktet af være konstruktive i vore bemærkninger og høringssvar, idet  vi tror på at det fremmer et gunstigt samarbejdsklima, og dermed i sidste ende også DN's sag. Men er der brug for det, kalder vi naturligvis en spade for en spade.

HØRINGSSVAR  
Herunder kan du finde nogle de høringssvar og bemærkninger som DN Fanø har afgivet i 2022.

Lycium 
DN Fanø har afgivet høringssvar til Fanø Kommunes indkaldelse af idéer og forslag vedr. Lycium forud for eventuel planlægning at nyt naturhistorisk formidlingssted på Fanø.
Læs DN Fanø's høringssvar vedr. Lycium den 8. november 2022  her

Hotelprojekt i Rindby
DN Fanø har afgivet høringssvar til Fanø Kommunes indkaldelse af idéer og forslag vedr.  Hotelprojekt i Rindby. 
Læs DN Fanø's høringssvar vedr.  Hotel i Rindby den 31. august 2022  her